Vodovod a vodovodní přípojky

Společnost DINETZ s.r.o vlastní svou kapacitu pro výstavbu vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených. Montéry technici a dělníci společnosti disponují bohatými zkušenostmi z pokládek a montáže potrubí z různých materiálů i těch nejhorších podmínkách.

Při použití  kvalitní  polyetylénových potrubý í a zachování přísné technologické kázně při svařování a pokládce potrubí lze garantovat  dlouhou životnost budovaného díla. Schopnosti našich montérů a svářečů jsou často využívány při různých haváriích a rekonstrukčních pracích, zejména pak při výstavbě nových vodovodů a přípojek . Naši pracovníci jsou vyškoleni i pro svářečské práce .

K běžným činnostem patří též svařování polyetylénového potrubí (lPE) a provádění vodovodních domovních přípojek nejčastěji z rozvětveného polyetylénu (HDPE). O kvalitě svaru je vydáván kontrolní protokol, svařujeme běžně až do profilu 315 mm. Při výstavbě vodovodních řadů a přípojek se snažíme využívat naše dlouholeté skoušenosti v oboru.

 

Stavby DINETZ s.r.o