Vodoteče potoky rybníky čištění

Většina drobných vodních toků je v dosti zanedbaném stavu a proto jsou stavební zásahy do koryt vodních toků neodkladné. V tomto případě se jedná o malé toky s velmi obtížnou přístupností. Tento faktor dosti ovlivňuje rychlost prováděných prací, neboť se těžká technika k těmto tokům prakticky nedostane.Čištění  přítoku  potoka  "Ihned po dokončení čištění tohoto toku pokračujeme na odtěžení nánosů ze samotného potoka v intravilánu obce," Těžbě nánosů předcházela probírka břehových porostů, která byla zajištěna ve spolupráci s místním obecním úřadem.

Prohloubení pravobřežního přítoku pomůže nejen samotnému toku, ale i okolním pozemkům, které jsou v současné době značně podmáčeny a snížením hladiny se tyto pozemky postupem času odvodní.

Stavby