Co byste měli vědět o plotech

Ploty či oplocení jsou volně stojící stavby, které brání nebo omezují pohyb přes určitou hranici. Mají přitom mnohem jednodušší konstrukci než zeď a nemusí nutně bránit i průhledu na pozemek. Známe různé druhy plotů podle způsobu užití: ohrada (udržuje hospodářská zvířata na určeném místě a brání přístupu predátorů k nim, případně zamezuje poškození rostlin), ploty (oplocení) zabezpečující soukromí (brání průhledu, pronikání osob a zvířat či pronikání hluku a prachu), ploty pro dočasné omezení pohybu (stavební práce, dopravní uzavírky), bezpečnostní ploty (brání pohybu nepovolaných osob), dekorativní ploty (dotváří vzhled pozemku a domu, zahrady, případně krajiny).

Legislativně byla stavba plotů výrazně zjednodušena

Ještě nedávno platilo, že ke stavbě plotu vyššího jak 1,8 metru, případně plotu sousedícího s veřejnými komunikacemi či veřejným prostranstvím, je třeba získat územní souhlas, požádat o stavební povolení a stavbu zadat odborné firmě, která ji provede na základě provedené projektové dokumentace. Takto byrokratickému a omezujícímu postupu však již před třemi lety odzvonilo ustanovením § 96 a) 103 Stavebního zákona. Nadále sice musí každá stavba plotu projít procesem umístění formou územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, které vydá příslušný stavební úřad, samotné provedení stavby však nepodléhá stavebnímu řízení (stavebnímu povolení ani ohlášení stavby), vyžadována není ani projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem a stavbu lze provádět