Dláždění chodníku a vozovek. 

Dláždění chodníků a vozovek (pokládka zámkové dlažby, mozaikové dlažby, drobné dlažby, velké dlažby, obrubníků, atd.), výstavby pěších zón, výkopové práce, výstavba dětských hřišť, kontejnérových stání, úpravy parkových ploch.

Stavby DINETZ s.r.o